Øland

En herlig og overraskende ø i Østersøen, blot et smut over den flotte bro fra Kalmar. Trods den korte afstand fra fastlandet byder Øland på sit helt eget univers. Her møder I ikke de vældige, mørke nåleskove, som ellers er indbegrebet af Sverige.

Øland har masser at byde på

Øland har flere solskinstimer og mindre nedbør end resten af Sverige, en unik natur præget af en kalkholdig undergrund og omkring 14.000 fortidslevn. Her er masser af muligheder for oplevelser og selv om den 137 km lange og op til 16 km brede ø om sommeren bliver besøgt af tre millioner turister, er her god plads.

Naturen på Øland er enestående – nogle steder gold og barsk, andre steder frodig og artsrig. Den sydlige tredjedel af Øland består overvejende af alvar - en flad kalkstensslette med en stor artsrigdom af planter og en af øens største seværdigheder. Den midterste og nordlige del af Øland er især skov og landbrug, mens den nordvestlige klintekyst er domineret af kalksten.

Stort set hele østkysten er lavtliggende strandeng med græssende kreaturer og ynglende og rastende vadefugle. Øens tørre klima og kalkrige undergrund har skabt betingelser for et meget rigt planteliv og spændende landskaber.

Bonus info

Svenskerrekord: flest solskinstimer noget sted i Sverige.

Der er ingen planlagte afgange
b