Sønderjylland & Nordtyskland

Historisk genforeningsrejse • Genforeningen i 1920 er en skelsættende
begivenhed i sønderjysk og dansk historie.

Den 15. juni 2020 er det nøjagtig 100 siden Kong Christian den 10. red over den dansktyske grænse nord for Christiansfeld – og markerede at nu var Sønderjylland vendt tilbage til det danske kongerige. Danmark mistede Sønderjylland, som tyskerne kaldte Nordslesvig, efter 1864-krigen med det forsmædelige nederlag på Dybbøl Banke.

Forberedelserne til at fejre Sønderjyllands genforening med Danmark er allerede langt fremme. Der bliver udarbejdet et attraktivt, synligt og sammenhængende program af oplevelser både lokalt, regionalt og nationalt – syd og nord for den nuværende grænse.

Dybbøl Mølle var centrum for voldsomme kampe i både 1848-49 og 1864. Under begge de slesvigske krige blev møllen ødelagt men på ny opbygget. Dybbøl Mølle fremstår som det dansk-nationale symbol i grænselandet. Dybbøl Mølle og i særdeleshed Dybbøl blev indbegrebet af dansk modstand og udholdenhed. Møllen og kornmagasinet er indrettet med udstillinger, der fortæller historien om Dybbøl som nationalt symbol og erindringssted for to nationer – Danmark og Tyskland.

Hedeby ligger lige udenfor Slesvig by. I vikingetiden, fra det 9. til det 11. århundrede i den tidlige middelalder var denne by et af de betydeligste handelscentre i Nordeuropa. Her krydsedes de vigtigste handelsruter, som bragte mennesker og handelsvarer sammen fra hele verden. Det nye vikingemuseum i Hedeby præsenterer en af de mest moderne arkæologiske udstillinger i Europa: Enestående originalfund og innovative formidlingsmedier tager den besøgende med på en tidsrejse til det tidlige byliv for 1000 år siden.

Danevirke er det største jordfaste fortidsminde i Nordeuropa, som engang sikrede Danmarks sydgrænse og den engang så vigtige handelsvej mellem Vesterhavet og Østersøen. Et besøg på disse gamle forsvarsanlæg betaler sig, først og fremmest Valdemarsmuren, en 3,5 kilometer lang jordbefæstning med en foran sat teglstensmur, er meget imposant at betragte som den står i den frie natur.

Der er ingen planlagte afgange
b