Rejsebetingelser for flyrejser

Rejsebetingelserne herunder, er gældende for de flyrejer hvor Egon's Rejsebureau er teknisk arrangør.

Bestilling og betaling

Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen (skal fremgå af rejsebeviset). Det er dog forudsat ved turenes tilrettelæggelse, at alle deltagere er 100 % selvhjulpne eller ledsaget af egen hjælper. Ved bestilling betales et depositum på kr. 2.000,- pr. person. Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side, før depositum er rettidigt indbetalt. Restbetaling skal betales 65 dage før afrejsen.

Tillæg og rabatter
Evt. tillæg vil fremgå under hvert rejsemål og vil altid blive opkrævet sammen med restbeløbet.
Der kan i nogle tilfælde opnås rabat ved at bestille online på www.egons-rejser.dk

Kundens afbestilling/ ændring af rejsen
Ved afbestilling mere end 65 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr pr. person på 10% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 65 dage, men tidligere end 35 dage før afrejsen mistes 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 35 dage før afrejse, er rejsens fulde pris tabt.. Evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangements-billet vil altid være tabt.
Gyldig afbestilling kan kun modtages i bureauets åbningstid: som er hverdage / mandag - fredag kl. 09.30 - 16.30.

Rejsegods og glemte sager
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage skal meddele skaden til eget forsikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papirer mv.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark. Det blå EU sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen (ikke i kufferten).

Rejseforsikring
Hjemtransport er ikke dækket af hverken gult sundhedskort/eller blåt EU-sygesikringsbevis ved sygdom i udlandet. Det anbefales at tegne rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 7% af rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og dækker i tilfælde af akut, lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes senest samtidig med indbetaling af depositum til rejsen for at være gyldig.

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en flyrejse helt aflyses vil deltagerne få besked senest 30 dage før afrejse og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en rejse nævnte udflugter. Ca. 1 uge før afrejse, fremsendes rejseinformation med oplysninger om mødetid og sted, samt gældende flytider mv.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail adresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Egon’s Rejsebureau og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Egon’s Rejsebureau.
Kundeservice- og finansafdeling ved Egon’s Rejsebureau har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til Egon’s Rejsebureau videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv.. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Egon’s Rejsebureau.

Egon’s Rejsebureau forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor der henvises til hjemmesiden www.egons-rejser.dk for den til enhver tid gældende person-datapolitik.
 
Rejsegarantifonden mv.
Egon's Rejsebureau er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2271 og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening
 

b