Rejsebetingelser for udflugter

Bestilling og betaling
Ved bestilling mere end 1 måned før udflugtsdatoen deles udflugtens pris op i et depositum  på kr. 75,-, der skal betales inden 8 dage, samt et restbeløb, der skal betales senest 1 måned før udflugten. For udflugter med teater-/revy-/musik-/ arrangements-billet er depositum kr. 500,- pr. person. Det er naturligvis stadig muligt at betale de fulde beløb ved tilmeldingen, hvis det ønskes.
Ved online-bestilling betales altid det fulde beløb, men der vil i nogle tilfælde kunne opnås en online-rabat. 
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen (skal fremgå af rejsebeviset). Det er forudsat ved turenes tilrettelæggelse, at alle deltagere er 100 % selvhjulpne eller ledsaget af egen hjælper.

Kundens afbestilling af udflugten
Ved afbestilling tidligere end 3 hverdage før afgang refunderes turens pris, minus et ekspeditionsgebyr på kr. 75,- pr. person samt evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangement-billet.
Ved afbestilling senere  end 3 hverdage før afgang er hele udflugtens pris tabt.
Gyldig afbestilling kan kun modtages i kontorets åbningstid mandag - fredag kl. 09.30 - 16.30.

Pladser i bussen
Der er faste pladser i bussen, som fordeles i takt med tilmeldingen. Det er muligt at ønske en bestemt plads, såfremt denne ikke allerede er besat. Dog forbeholder bureauet sig ret til at ændre pladsnummeret, såfremt der sker ændringer I bussens indretning, samt evt. at indsætte en minibus fra opsamlingssted til turbussen.
Ved onlinebestilling kan busplads ønskes og pladsnummer oplyses på rejsebeviset.

Rejsegods

Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage  skal meddele skaden til eget forsikrings- selskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papir mv.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark. Det blå EU sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen (ikke i kufferten).

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil deltagerne få besked senest 5 dage før udflugtsdagen og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail adresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Egon’s Rejsebureau og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Egon’s Rejsebureau.
Kundeservice- og finansafdeling ved Egon’s Rejsebureau har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til Egon’s Rejsebureau videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv.. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Egon’s Rejsebureau.

Egon’s Rejsebureau forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor der henvises til hjemmesiden www.egons-rejser.dk for den til enhver tid gældende person-datapolitik.
 


b