Rejsebetingelser for udflugter

Opdateret 30.08.2021

Bestilling og betaling
Gældende for busudflugter med afgang i 2021 & 2022;
Senest 8 dage efter tilmelding betales depositum på kr. 100,- pr. person.
Restbetaling skal betales 30 dage før udflugtsdatoen.
Det er naturligvis muligt at betale de fulde beløb ved tilmeldingen, hvis dette ønskes.
OBS: for udflugter hvor turens pris er under kr. 500,- pr. person, skal hele beløbet betales senest 8 dage efter tilmelding.
For udflugter med teater-/revy-/musik-/ arrangements-billet er depositum kr. 500,- pr. person.
Udvalgte udflugter kan have højre depositum.

Kundens afbestilling af udflugten
Gældende for busudflugter med afgang i 2021 & 2022:
Ved afbestilling tidligere end 7 hverdage før afgang refunderes turens pris, minus et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. person samt evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangement-billet.
Ved afbestilling senere end 7 hverdage før afgang er hele udflugtens pris tabt.
Gyldig afbestilling kan kun modtages i kontorets åbningstid mandag - fredag kl. 09.30 - 16.30.

Særlige ønsker og behov
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen. Særlige ønsker/behov skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt, og Egon's Rejsebureau A/S kan ikke stilles til ansvar for manglende opfyldelse. Det er dog forudsat at man som rejsedeltager er 100 % selvhjulpen eller ledsaget af egen hjælper.

Overdragelse af udflugten
Gældende for busudflugter med afgang i 2021 & 2022:
Kunden kan overdrage udflugten til en anden person - meddelelse om overdragelse skal ske til Egon's Rejsebureau senest 7 hverdage inden datoen for udflugten. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage udflugten. Adgangen til at overdrage udflugten kan helt eller delvist begrænses af Egon's Rejsebureau, såfremt overdragelsen ikke er mulig pga. underleverandørens vilkår. Indeholder udflugten en ikke refunderbar billet eller anden billet, vil prisen for billetten gå tabt, såfremt en udflugt ønskes ændret efter bestilling. Kunden og den person, til hvem udflugten er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Pladser i bussen
Der er faste pladser i bussen, som fordeles i takt med tilmeldingen. Det er muligt at ønske en bestemt plads, såfremt denne ikke allerede er besat. Dog forbeholder bureauet sig ret til at ændre pladsnummeret, såfremt der sker ændringer i bussens indretning/bustype, samt evt. at indsætte en minibus fra opsamlingssted til turbussen.
Ved onlinebestilling kan busplads ønskes og pladsnummer oplyses på rejsebeviset.

Rejsegods
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage  skal meddele skaden til eget forsikrings- selskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papir mv.
På rejser/udflugter uden for Danmarks grænser, skal du altid medbringe gyldigt pas. Dette gælder også på rejser til Bornholm, hvor vi rejser gennem Sverige. Du skal være opmærksom på, at mange lande kræver, at passet er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og evt. visum.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark, og det blå EU-sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen.

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil deltagerne få besked senest 5 dage før udflugtsdagen og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mailadresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Egon’s Rejsebureau A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Egon’s Rejsebureau A/S. Kundeservice- og finansafdeling ved Egon’s Rejsebureau A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til Egon’s Rejsebureau videregives ikke til tredjemand medmindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Egon’s Rejsebureau A/S.

Egon’s Rejsebureau A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor der henvises til hjemmesiden www.egons-rejser.dk for den til enhver tid gældende person-datapolitik.

b